LT IRU IEN


Taikos pr. 32a LT-91235 Klaipėda, Lietuva
Tel.: +370 683 55500
Faks. +370 460 51388
info@teisetasinteresas.lt
www.teisetasinteresas.lt

 

Migracijos teisė

 

Konsultacijos Lietuvos nacionalinių ir Šengeno vizų klausimais.

 

Konsultacijos užsieniečių darbo ir gyvenimo Lietuvoje klausimais, leidimų gyventi
Lietuvos Respublikoje išdavimo, taip pat užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje klausimais.

 

Dokumentų dėl kvietimų atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo,
vizų gavimo bei kitais su tuo susijusiais klausimais parengimas.

 

Iškvietimų ir kitų dokumentų, reikalingų gauti nacionalinėms
ar Šengeno vizoms, parengimas.

 

Dokumentų, reikalingų siekiant gauti leidimą dirbti, parengimas,
būtinų procedūrų organizavimas ir vykdymas.

 

Dokumentų, reikalingų siekiant gauti leidimą laikinai ar nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje, parengimas, būtinų procedūrų organizavimas ir vykdymas.

 

Konsultacijos mokesčių klausimais.

 

Įmonių, dukterinių įmonių, filialų, atstovybių steigimas, registravimas Lietuvoje.

 

Atstovavimas gaunant ūkinės veiklos licencijas (leidimus).

 

Atstovavimas santykiuose su kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis.

Atstovavimas valstybės institucijose.